Privacybeleid

U maakt gebruik van Vertrouwenswerk Rijnenberg als vertrouwenspersoon en verstrekt de vertrouwenspersoon persoonsgegevens. Dat kan tijdens een gesprek, via de website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Het kan voorkomen dat de vertrouwenspersoon uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van een doorverwijzing.

Persoonsgegevens

Vertrouwenswerk Rijnenberg verwerkt de volgende categorie├źn van persoonsgegevens

  • Voor en achternaam 
  • Contactgegevens; e-mailadres(sen) en telefoonnummers.

Doeleinden

Vertrouwenswerk Rijnenberg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Een goede en effici├źnte dienstverlening;
  • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de Cloud provider die gevestigd is in Nederland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Mail of LinkedIn, WhatsApp of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield”-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn

Tijdens het traject is de vertrouwenspersoon verplicht de gegevens te bewaren, tot en met het jaarverslag.

Beveiliging

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Vertrouwenswerk Rijnenberg passende beveiligingsmaatregelen genomen. U kunt denken aan wachtwoorden op telefoon en laptop en een gesloten dossierkast.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

U kunt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komen Vertrouwenswerk Rijnenberg en melder er samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.