Vertrouwenswerk Rijnenberg

Vertrouwenspersoon

Ondersteuning, advies, voorlichting bij ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken. Workshops.


Extern vertrouwenspersoon

Medewerkers en leidinggevenden die ongewenste omgangsvormen zien of ervaren, of die een vermoeden hebben van een integriteitsschending, misstand of onregelmatigheid binnen het bedrijf, kunnen hierover informeel en vertrouwelijk praten.


Ondersteuning en advies

Het ondersteunen van bestuur en management bij constateringen van ongewenst gedrag en integriteit. Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag en integriteit. Het signaleren van mogelijke patronen.


Voorlichting en workshops

Voorlichting en workshops om het bewustzijn van leidinggevenden en medewerkers over ongewenste omgangsvormen en integriteit te verhogen. Wat is het, hoe herken ik het en hoe ga ik ermee om. Dilemmasessies integriteit en/of ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen en integriteit

Vertrouwenswerk Rijnenberg is LVV-register vertrouwenspersoon en lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)

Confidential counsellor

Looking for an English speaking external confidential counsellor? Do you want to inform your English speaking staff and employees about inappropriate behaviour and integrity?

Contact us!